แชทบอท โซเชียล
Chat Bot Social Media

ตอบกลับทันที หมดกังวลตอบเเชทช้า ลูกค้าหาย ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตอบกลับทันที พร้อมปิดการขาย Design รูปแบบคำตอบได้หลากหลาย ลดงาน Admin ได้มากขึ้น ได้รับความนิยมอย่างมาก Chatbot ทำงานเสมือนมีลูกจ้างคอยเฝ้าร้านตลอดเวลา

Chatbot สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา ในทันที ทั้งในและนอกเวลาทำการ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ สามารถทำความเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่างถูกต้อง ทำให้ chatbot สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้แม่นยำและตรงประเด็น เชื่อมต่อ api ติดต่อฐานข้อมูล โดยหลักๆ คือ ความรวดเร็วในการตอบ และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกดีกับแบรนด์ ช่วยปิดการขาย คอยแนะนำลูกค้า และจ่ายเงิน ผู้ช่วยดูแลลูกค้าแทนคุณ 24 ชั่วโมง