พรีเซนต์เทชั่น – ทัชสกรีน
Present Touch Screen

รับทำ Presentation Touch Screen, Video 2D/3D Animation, Graphic Artwork, Annual Report รายงานประจำปี E-Book Presentation Online และ Offline เพื่อประกอบการขาย สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและมีเอกลัษณ์ให้แก่องค์กรของคุณ

รับทำ Presentation Touch Screen, Video 2D/3D Animation, Graphic Artwork, Annual Report รายงานประจำปี E-Book Presentation Online และ Offline เพื่อประกอบการขาย สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและมีเอกลัษณ์ให้แก่องค์กรของคุณ

Presentation Touch Screen สามารถใช้ได้กับทุกงาน ไม่ว่าจะเป็น website, Video 2D/3D Animation, Graphic Artwork, Annual Report รายงานประจำปี E-Book Presentation Online และ Offline เพื่อประกอบการขาย สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและมีเอกลัษณ์ให้แก่องค์กรของคุณ

Touch Screen Technology: Touch Screen Technology Touch Screen หรือจอสัมผัส เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์แสดงผลและนำเข้าข้อมูลที่ผสมร่วมกัน เพื่อลดขนาดพื้นที่การใช้งาน โดยโปรแกรมจะแสดงผลภาพกราฟิกที่กำหนดบนจอภาพ และผู้ใช้ยังสามารถใช้นิ้วมือสัมผัสบนจอภาพในขณะนั้นได้เลย เพื่อเลือกรายการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพ หรือข้อความก็ได้ เพื่อสั่งงานผ่านการสัมผัสบนจอภาพได้ โดยอาศัยหลักการบังแสงอินฟราเรด หรือคลื่นอัลตาโซนิค จอสัมผัสนิยมนำมาใช้ในลักษณะของงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการใช้อุปกรณ์นำเข้าแบบจับต้อง เช่น แป้นพิมพ์ , เมาส์ และสร้างสื่อเพื่อการฝึกอบรมแบบ Interactive รวมทั้งนิยมใช้ในการทำสื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เรียกว่า Information Kiosk

ปัจจุบันการนำเสนอผลงาน (Presentation) ต้องสร้างความน่าสนใจ มีความโดดเด่น และยังต้องมีความทันสมัย สะดวกในการนำเสนอข้อมูล จึงจะสามารถดึงความสนใจจากเป้าหมายได้ เราได้นำการผสมผสานระหว่าง การทำงานของ Hardware และ Software นั่นก็คืออุปกรณ์และโปรแกรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับงานของคุณ