SSL คืออะไร ดีต่อ seo อย่างไร

เชื่อว่าหลายๆคน อาจจะไม่ค่อยได้ยิน หรือบางคนอาจจะเคยผ่านตากับคำนี้มาบ้าง แต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ เดี๋ยววันนี้แอดจะมาอธิบายอย่างง่ายๆกัน
📌SSL ( Certificates) ย่อมาจาก Secure Socket Layer 📌
คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *