Website L Plan

กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ:
Field is required!
Field is required!
อีเมล์:
Field is required!
Field is required!
เบอร์ติดต่อ:
Field is required!
Field is required!
ไอดีไลน์:
Field is required!
Field is required!
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Field is required!
Field is required!
Website L Plan

 • เมนู/หน้าเว็บ 12 หน้า

 • บทความ/ข่าวสาร 10 หน้า

 • แบนเนอร์/สไลด์ 7 รูป

 • ฟรีโดเมน+พื้นที่ 3GB 1 ปี

 • 2 ภาษา/รองรับหลายภาษา

 • สามารถเพิ่ม - แก้ไขข้อมูลได้เอง

 • ดูแล แก้ไข ระยะเวลา 1 ปี

 • ระบบร้านค้าออนไลน์

 • ลงข้อมูลสินค้า 15 ชิ้น

 • จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

 • ติดตั้งใบรับรอง SSL (https)

 • รายงานสถิติ (Google Analytics)


฿0
Field is required!
Field is required!
พื้นที่เก็บข้อมูล
เลือกจำนวนพื้นที่?
Field is required!
Field is required!
ระบบภาษา
เพิ่มภาษาละ 4000
Field is required!
Field is required!
฿0
Field is required!
Field is required!
ยอดรวม:฿0
Field is required!
Field is required!
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%:฿0
Field is required!
Field is required!
ยอดรวมสุทธิ:฿0
Field is required!
Field is required!
หมายเหตุ
1. ระยะเวลาในการดีไซน์ 8-12 วัน
2. ระยะเวลาในการจัดทํา 35-45 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง
3. การรับประกัน 1 ปี หลังจากส่งมอบงาน
4. ชําระเงิน 50% เมื่อตกลงจ้างงาน และอีก 50% เมื่อส่งมอบงานสร็จสิ้น