Website M Plan

กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ:
Field is required!
Field is required!
อีเมล์:
Field is required!
Field is required!
เบอร์ติดต่อ:
Field is required!
Field is required!
ไอดีไลน์:
Field is required!
Field is required!
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Field is required!
Field is required!
Website M Plan

  • เมนู/หน้าเว็บ 8 หน้า

  • บทความ/ข่าวสาร 8 หน้า

  • แบนเนอร์/สไลด์ 5 รูป

  • ฟรีโดเมน+พื้นที่ 2GB 1 ปี

  • 1 ภาษา/รองรับหลายภาษา

  • สามารถเพิ่ม - แก้ไขข้อมูลได้เอง

  • ดูแล แก้ไข ระยะเวลา 1 ปี

  • จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

  • ติดตั้งใบรับรอง SSL (https)

  • รายงานสถิติ (Google Analytics)


฿0
Field is required!
Field is required!
พื้นที่เก็บข้อมูล
เลือกจำนวนพื้นที่?
Field is required!
Field is required!
ระบบภาษา
เพิ่มภาษาละ 4000
Field is required!
Field is required!
฿0
Field is required!
Field is required!
ยอดรวม:฿0
Field is required!
Field is required!
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%:฿0
Field is required!
Field is required!
ยอดรวมสุทธิ:฿0
Field is required!
Field is required!
หมายเหตุ
1. ระยะเวลาในการดีไซน์ 7-10 วัน
2. ระยะเวลาในการจัดทํา 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง
3. การรับประกัน 1 ปี หลังจากส่งมอบงาน
4. ชําระเงิน 50% เมื่อตกลงจ้างงาน และอีก 50% เมื่อส่งมอบงานสร็จสิ้น